• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Werken met je voorouders

"Wie heeft zich ten volle gerealiseerd dat onze geschiedenis niet in dikke boeken is opgeslagen, maar levend aanwezig is in ons eigen bloed?" Carl Gustav Jung . Citaat in het boek 'Bestaansrecht' door Maarten Oversier

Ergens begin jaren ’90 van de vorige eeuw werd ik door een artikel in een damesblad bij de kapper attent gemaakt op het idee van reïncarnatie: uitspraken van jonge kinderen, die verwezen naar een vorig leven, die door de ouders tevergeefs naar het land der fabelen werd verwezen. Ze wilden wat het kind vertelde ontkrachten, maar tot hun verrassing ontdekten ze dat het verhaal verifieerbaar was.

Dit artikel bracht mij naar de bibliotheek en ik las vele boeken over reïncarnatie.

Onder andere door een wetenschapper: Prof. Dr. Ian Stevenson, die de hypothese van het bestaan van vorige levens wilde ontkrachten door onderzoek te doen naar uitspraken van kinderen. Hij kwam tot de tegenovergestelde conclusie: het bestaat aantoonbaar.

Er ging een nieuwe wereld voor mij open, een verruiming van m’n blik op het wereldgebeuren, waarover ik best somber was. Ik was heel blij met deze verruiming van m’n bewustzijn. Later hoorde ik zelf van ons jongste kind ook uitspraken, die verwezen naar een vorig leven.

Verderop in de jaren negentig las ik het boek ‘De zin van ziek zijn’ door arts Rüdiger Dahlke en psychotherapeut Thorwald Detlefsen, en wederom werd mijn blik verruimd. Ook zij gaan (o.a.) uit van het bestaan van vorige levens: “Hun boodschap: we zullen de confrontatie met onszelf moeten aangaan, willen we aan onze genezing kunnen werken. Op deze manier leren we zelf symptomen te interpreteren en als zinvol te ervaren: onze ziekte is een weg om onszelf te vinden en innerlijk te groeien. “

En dan begin 2022 maak ik via een podcast en zijn boek “Bestaansrecht, licht op de verdrongen historie die wij nog in ons dragen” nader kennis met Maarten Oversier. Hij is regressie- en reïncarnatietherapeut, die gedurende ruim 25 jaar duizenden regressies heeft gedaan met mensen. Zijn verhalen, waarin hij grote lijnen in de geschiedenis beschrijft en de gevolgen daarvan voor nu levende mensen, komen bij me binnen als een puzzel, die alles bij elkaar brengt wat ik in de tussenliggende tientallen jaren al heb ontdekt. Alle volken die dichtbij de natuur leven wijzen op het belang van contact met onze voorouders. Zonder hen waren we er niet. Wij kregen van hen ons ‘medicijn’, onze talenten mee, maar ook onverwerkt trauma. Maarten heeft een sterke verbinding met Noord-Amerikaanse indianen en houdt het in zijn regressiewerk dus dichtbij huis: onderzoek de verhalen van je eigen ouders en voorouders en ontdek welke onafgemaakte of niet vertelde verhalen daar nog wachten op erkenning: op gezien, gehoord en gevoeld worden. Op heling.

In 2023 heb ik bij Maarten Oversier zijn leerweg “De Weg van het Wiel” gevolgd en ik ben heel dankbaar, dat ik zijn kennis en inspiratie nu kan meenemen in mijn werk met individuele cliënten met uiteenlopende klachten.

Wees welkom voor sessies “Werken met je voorouders”.

Het gaat dan in elk geval om twee sessies.

De eerste is een intake: Een biografisch onderzoek, naar jou en je eventuele gezin, je ouders en je grootouders. Het is fijn als je daar van tevoren al het nodige voor onderzoekt, je in verdiept. Daarvoor stuur ik je een bijlage met vragen die ik kan stellen bij de intake, waarbij ook geboorte- en evt.  sterfdata/jaartallen van belang zijn.

Een week of vijf a zes na het biografisch onderzoek gaan we dan, bij de tweede sessie, via regressie op zoek naar de blokkade(s) in je familiesysteem, die jij bij je draagt.

De sessies duren anderhalf à twee uur.

Kosten bedragen € 125  incl. btw. per sessie